Dr. Kiss Gabriella, Eger Sikeréért Egyesület alelnök

Dr. Kiss Gabriella

Az Eger Sikeréért Egyesület alelnöke, az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ NKE HHK központvezetője, angol szakos nyelvtanár

Önéletrajz

Egerben született, nyelvtanári diplomáját is Egerben szerezte, majd több középiskolában (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Gép- és Műszeripari Szakközépiskola, Neumann János Gimnázium és Szakközépiskola) oktatott angol nyelvet.

Később a felsőoktatásban eltöltött huzamosabb idő, valamint a közel 10 év, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem legnagyobb Nyelvi Központjának a vezetőjeként töltött el, számtalan lehetőségre, ismeretek szerzésére adott alkalmat. Képzettsége és érdeklődése a nyelvoktatás mellett kiegészült a pályaorientáció (coaching), illetve kommunikáció, kultúra-tudatosság területeivel is (a PhD dolgozata témája is ezt célozta meg). Egyre inkább a vezetői attitűdök, kompetenciák fejlesztése, jobbítása felé fordult a figyelme, melyet különböző tréningek és tanfolyamok keretében mind magyar mind angol nyelven rendszeresen oktat is. Mind hazai mind nemzetközi környezetben számos alkalommal aktívan részt vett különböző szervező/tervező feladatok ellátásában.