Csató Csaba, Eger Sikeréért Egyesület alapítótag

Csathó Csaba

Okleveles villamosmérnök, vállalkozó, alapítótag

Önéletrajz

Tősgyökeres egri család legfiatalabb gyermekeként született 1956-ban. Szülei kereskedők és iparosok voltak. Két bátyjával együtt a keresztény hitet meggyőződéssel megélő, összetartó családban nőtt fel. Az általános iskolát az egri zenei iskolában, a középiskolát Esztergomban végezte. Kiváló eredményei alapján felvételi nélkül jutott be a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol Okleveles Villamosmérnökként végzett 1979-ben.

Az egyetem befejezése után visszatért szeretett szülővárosába, ahol az óta is él.

Először a Tanács Építőipari Vállalatnál, majd a Statisztikai Hivatalban dolgozott, ahol egy év után elnöki dicséretben részesült. Gondolkodó, alkotó szellem, ezért a rendszerváltáskor 1990-ben két társával megalapította a Sprinter Stúdiót. Kitartó és eredményes munkájának köszönhetően a cég 25 éve változatlan tulajdonosi körrel, Eger és térsége elismert vállalkozásaként működik az ügyviteli és informatikai oktatás, valamint a lízing területén.

Családközpontú, közösségért élő, kiemelkedő társadalmi aktivitású személyiség.

35 éve nős. Felesége Erika pedagógus. Közös életük során 2 fiú és 2 lánygyermeknek adtak családi szereteten és a lelkiismeretes munkavégzés örömén alapuló életmintát. Ennek eredménye, hogy minden gyermekük diplomás. Összetartó, boldog életük eredménye, hogy mindannyian családot alapítottak és Magyarországon építik jövőjüket. Csathó Csaba immár minden gyermeke révén több unoka boldog nagypapájának mondhatja magát.

Keresztény hitét megélő, közösségteremtő személyisége nyilvánul meg társadalmi szerepvállalásaiban.

1992 óta tagja a Nagycsaládosok Egri Egyesületének – 2004 óta az egri Kolping Családnak. Mindkét szervezetben közösséget erősítő munkát végez. Erős szociális érzékenységgel nyújt segítséget rászoruló társainak, e szervezetek keretein kívül is.

Büszke szeretett városára, annak gazdag kulturális múltjára, történelmi rangjára. Elkötelezett lokálpatrióta. Hagyományőrző aktivitása mutatkozik meg a Lokálpatrióta Egyletben 1994-óta és a Fertálymesteri Testületben 2005-től vállalt feladataiban.

Szilárd értékválasztásán, gazdag élettapasztalatán alapuló cselekvő személyisége sarkallta arra, hogy az 1990- évi társadalmi és politikai átalakulásokat követően két ciklusban is – 1990-1994 és 2010-2014 – elvállalta és sikerrel teljesítette a megmérettetést lakókörzetében és Eger város képviselőtestületének tagja lett.

Az utóbbi ciklusban – gazdasági tapasztalatait hasznosítva – a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vezetésének felelősségteljes feladatát látta el, közmegelégedésre.

Örömmel végezte a Szociális Bizottságban betöltött feladatát is, ahol lehetősége nyílt sok rászorulón segíteni.

Képviselő testületi munkájára méltán tekinthet vissza büszkeséggel.

Jelentős szerepe volt abban, hogy a választókerületéhez tartozó, szociálisan hátrányos „Szala” városrészben – infrastrukturális beruházások valósultak meg és közösségi ház nyitotta meg kapuit.

Kiemelkedő aktivitással képviselte, hogy Eger város teljes hosszában kiépüljön az északi városrésztől a déli ipari területig futó kerékpárút. A város „zöld folyosója” megteremtésének kulcskérdése, a belvárostól az északi városrészig terjedő szakasz megvalósítása volt. Ezt részben a patakmederben, részben a nyomvonal mellett haladva lehetett kiépíteni. Ezt a folyamatot képviselőként kitartó munkával segítette elő. Mára az úgynevezett zöld folyosón a kerékpárosok és gyalogosok autófüst-mentes útvonalon jutnak el a belvárosba.

Az Eszterházy Károly Egyetem egykori kancellárjaként hasznosan kamatoztatta szakmai, vezetői és oktatási tapasztalatait.  Kiváltképpen büszke az 1774-ben alapított intézmény múltjára és annak a magyar tanárképzésben betöltött rangjára. Eltökélt volt abban is, hogy a főiskola mielőbb egyetemi rangot kapjon. Kancellárként 2016 márciusáig tevékenykedett az intézményben.

Szereti a muzsikát, örömmel tölti el a zenélés. Három kórus munkájában is részt vett.

Büszke a jó egri borokra, elkötelezett híve az igényes borkultúra terjesztésének, az egri bor nemzetközi rangra emelésének.

Saját szavaival élve: „Próbálok az embereken segíteni, mindent megtenni, ami tudásomból, képességeimből és erőmből telik…”