Szociálisan hátrányos helyzetű egri, általános iskolás gyermekek nyári táboroztatásának támogatása

0

Eger Sikeréért Egyesület pályázati felhívása

Pályázat célja: az Eger Sikeréért Egyesület olyan egri, általános iskolás, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatását kívánja támogatni, pályázónként maximum 30 ezer Ft-tal, akik 2016. június 1. és 2016. augusztus 30. között nyári táborban szeretnének részt venni. Az Egyesület célja, hogy azon gyermekek számára is megteremtse a lehetőséget a nyári táborozásra, akik családjaira ez túl nagy terhet róna.

Kedvezményezettek köre: Egri lakhelyű, szociálisan hátrányos helyzetű, általános iskolás tanulók.

A Pályázat benyújtásának formája, címe: digitálisan, a kovacs.tamas(kukac)egerese(pont)hu e-mail címre.

Benyújtási határidő: 2016.07.08.

Az igényelhető maximális támogatás: 30.000 Ft/Pályázó, amely banki átutalással kerül kifizetésre.

Támogatás keretösszege: 300.000 Ft.

Pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik.

Általános pályázati feltételek:

  • Pályázni digitálisan az Eger Sikeréért Egyesület titkárának e-mail címére (kovacs.tamas@egerese.hu) elküldött, „Nyári tábor 2016” tárgyú elektronikus levélben lehet.
  • Szükséges a Pályázó egy, maximum A/4-es oldal terjedelemben írt bemutatkozása vagy szülő ill. osztályfőnök általi bemutatása, a pályázat konkrét céljának (tábor fajtája, szervezője, ideje, helye, díja) megjelölésével.
  • A pályázathoz mellékelni szükséges a Pályázó szociális helyzetével összefüggésben a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat által kiállított hatósági igazolást az egy háztartásban élő személyek számáról, jövedelméről, az önkormányzat által folyósított/biztosított ellátások jogcíméről, mértékéről, illetve annak hiányáról.
  • Mellékelni kell továbbá az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások, szociális, illetve tb ellátások összegét megállapító hatósági határozat másolata stb.
  • A pályázat időpontjában a Pályázónak rendelkeznie kell általános iskolai tanulói jogviszonnyal. Erről a az iskolától kapott igazolást a pályázatához mellékelni szükséges.
  • Pályázni lehet már korábban befizetett, 2016. június 1. és 2016. augusztus 30. közötti időszakra szóló tábor támogatására is. (Amennyiben már megtörtént a tábor kifizetése, a befizetéséről szóló igazolást is be kell mutatni. )