Kozma István

Festőművész

kozma_kiall

1937-ben született Szatmárnémetiben. 1963-ban végzett a Festészeti és Iparművészeti Akadémián Kolozsvárott, Bene József festőművész irányítása. 1963-⁠tól 1990-⁠ig Nagybányán élt.

1957-63: kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola, mestere:  Bene József. 1964: Országos Ifjúsági Díj, Avasi lakodalom c. munkájáért, Bukarest. 1963-90 között Nagybányán élt, a máramarosi  népművészet és népi alkotások szakirányítója. A népi kerámia,  textilművészet és fafaragás hagyományait föltáró gyűjtő- és  kutatómunkája jelentős. Iparművészeti munkái fémdomborítások,  falikárpitok, épületbelső-dekorációk. Domborműves alkotásokat  készített Máramarosszigeten Hollósy Simon, Nagybányán a Krizsán  házaspár sírjára. 1990-ben áttelepedett Magyarországra, Mezőkövesdre.  Jelenleg Egerben él.

Részt vett minden jelentősebb csoportkiállításon, külföldi biennálékon  és tárlatokon, Németországban, Csehszlovákiában, Izraelben, Kanadában  és másutt. Egyéni kiállítása volt minden jelentősebb Erdélyi  nagyvárosban (Nagybánya, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Brassó, Nagyvárad,  Csíkszereda), valamint Bukarestben. Képei megtalálhatók romániai és  magyarországi magángyűjteményekben.

“A művész sohasem kapja meg életében munkája, azaz képei anyagi  értékét, még honoráriumának megfelelő díjazást sem – Az idő elmúlása,  az elkövetkezendő évek, évtizedek igazolják majd annak értékrendjét,  rangját a művészettörténetben.”