Csathó Csaba

Okleveles villamosmérnök, vállalkozó
Tősgyökeres egri család legfiatalabb gyermekeként született 1956-ban. Szülei kereskedők és iparosok voltak. Két bátyjával együtt a keresztény hitet meggyőződéssel megélő, összetartó családban nőtt fel. Az általános iskoláit az egri zenei általános iskolában, a középiskolát Esztergomban végezte. Kiváló eredményei alapján felvételi nélkül nyert felvételt a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol Okleveles Villamosmérnökként 1979-ben végzett.

Az egyetem befejezése után visszatért szeretett szülővárosába. Itt él azóta is.

Először a Tanácsi Építőipari Vállalatnál, majd a Statisztikai Hivatalban dolgozott, ahol egy év után elnöki dicséretben részesült. Gondolkodó, alkotó szellem, ezért a rendszerváltáskor 1990-ben két társával megalapította a Sprinter Stúdiót. Kitartó, eredményes munkája testesül meg abban, hogy a cég 25 éve változatlan tulajdonosi körrel, Eger és térsége elismert vállalkozásaként működik az ügyviteli és informatikai oktatás, valamint a lízing területén.

Családközpontú, közösségekért élő, kiemelkedő társadalmi aktivitású személyiség.

35 éve nős. Felesége Erika pedagógus. Közös életük során 2 fiú és 2 lánygyermeknek adtak családi szereteten és az értelmes munkavégzés örömén alapuló életmintát. Ennek eredménye, hogy minden gyermekük diplomás. Összetartó, boldog családi életük eredménye, hogy mindannyian családot alapítottak és Magyarországon építik jövőjüket. Csathó Csaba immár minden gyermeke révén egy-egy unoka boldog nagypapájának mondhatja magát.

Keresztény hitét megélő, közösségteremtő személyisége nyilvánul meg társadalmi szerepvállalásaiban.

1992 óta tagja a Nagycsaládosok Egri Egyesületének, 2004 óta az Egri Kolping Családnak. Mindkét szervezetben közösséget erősítő munkát végez. Erős szociális érzékenységgel nyújt segítséget rászoruló társain, e szervezetek keretén kívül is.

Büszke szeretett városára, gazdag kulturális múltjára, történelmi rangjára. Elkötelezett lokálpatrióta. Hagyományőrző aktivitása mutatkozik meg a Lokálpatrióta Egyletben 1994-óta és a Fertálymesteri Testületben 2005-től vállalt feladataiban.

Szilárd értékválasztásán, gazdag élettapasztalatain alapuló cselekvő személyisége sarkallta arra, hogy az 1990- évi átalakulásokat követően két ciklusban is (1990-1994 és 2010-2014) elvállalta és sikerrel teljesítette a megmérettetést lakókörzetében, Eger város képviselőtestületének tagságára.

Az utóbbi ciklusban – gazdasági tapasztalatait hasznosítva – a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vezetésének felelősségteljes feladatát látta el közmegelégedésre.

Örömmel végezte a Szociális Bizottságban betöltött feladatát is, ahol lehetősége nyílt sok rászorulón segíteni.

Képviselő testületi munkájára méltán tekinthet vissza büszkeséggel:

Jelentős szerepe volt abban, hogy a választókerületéhez tartozó, szociálisan hátrányos „Szala” városrészben – infrastrukturális beruházás és közösségi ház valósult meg.

Kiemelkedő aktivitással képviselte, hogy Eger város teljes hosszában kiépüljön az északi városrésztől a déli ipari területig futó kerékpárút. A város „zöld folyosója” kiépülésének kulcskérdése a belvárostól az északi városrészig terjedő szakasz megvalósulása. Ezt részben a patakmederben, részben a nyomvonal mellett haladva lehetett megvalósítani, ezt képviselőként kitartó munkával segítette elő. A zöld folyosón a kerékpárosok és gyalogosok autófüst-mentes útvonalon jutnak el a belvárosba.

Szakmai, vezetői, oktatási és közösségért végzett tapasztalatait szívesen hasznosította munkája során, mint az Eszterházy Károly Főiskola kancellárja. Büszke az 1774-ben alapított intézmény múltjára, a magyar tanárképzésben betöltött rangjára. Eltökélt abban, hogy az intézmény mielőbb egyetemi rangot érjen el, szellemi központként szolgálva Eger város hírét itthon és a nagyvilágban. Kancellárként 2016 márciusáig tevékenykedett.

Szereti a muzsikát, örömmel tölti el a zenélés. Három kórus munkájában is részt vett.

Büszke a jó egri borokra, elkötelezett híve az igényes borkultúra terjesztésének, az egri bor nemzetközi rangja emelésének.

Saját szavaival élve:

„Próbálok az embereken segíteni, mindent megtenni, ami tudásomból, képességeimből és erőmből telik…”

Eger, 2015.08.31.